Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 11 capitel 18, bladzijde 552-554   Zie volgende pagina »

Van Gentiaen

1  

Gentiana lutea - Gele gentiaan

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Gentiaen oft Gentiane (Groote)
  • 1616 Latijn: Gentiana
  • 1554/1557: Aloë Gallica, Basilica, Bitterwurtz, Chironion, Cyminalis, Entzian, Gentiaen, Gentiana, Gentiane, Narce

Overzicht Gentiana lutea op deze site

Alle foto's van Gentiana lutea op internet

Gentiana lutea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Gentiana lutea in Plantago PlantIndex

2  

Gentiana purpurea - Paarse gentiaan

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Gentiaen (Groote) met purpure bloemen
  • 1616 Latijn: (Gentiana maior purpureo flore)
  • 1554/1557: Aloë Gallica, Basilica, Bitterwurtz, Chironion, Cyminalis, Entzian, Gentiaen, Gentiana, Gentiane, Narce

Overzicht Gentiana purpurea op deze site

Alle foto's van Gentiana purpurea op internet

Gentiana purpurea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Gentiana purpurea in Plantago PlantIndex

3  

Gentiana clusii - Grootbloemige gentiaan

  • 1644 Vlaams: Gentiaen (Groote) met blaeuwe bloemen
  • 1616 Latijn: (Gentiana maior)
  • 1554/1557: Aloë Gallica, Basilica, Bitterwurtz, Chironion, Cyminalis, Entzian, Gentiaen, Gentiana, Gentiane, Narce

Overzicht Gentiana clusii op deze site

Alle foto's van Gentiana clusii op internet

Gentiana clusii bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Gentiana clusii in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina