Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 11 capitel 19, bladzijde 554-556   Zie volgende pagina »

Van Kruys-wortel, ende sommighe andere onrechte soorten van Gentiaene

1  

Gentiana cruciata - Kruisblad-gentiaan

  • 1644 Vlaams: Gentiaen (Kleyne), Kruyswortel, Madelgeer
  • 1616 Latijn: Cruciata sive Gentiana minor
  • 1554/1557: Chiliodynamis, Crataeogonon, Crateogonon, Croisée, Cruciata, Gentiane sauvage de C. Gesnerus, Madelgheer, Modelgeer, Phyteuma Dioscoridis, Speerenstich, Strution

Overzicht Gentiana cruciata op deze site

Alle foto's van Gentiana cruciata op internet

Gentiana cruciata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Gentiana cruciata in Plantago PlantIndex

2  

Gentiana asclepiadea - zijdeplant-gentiaan-

  • 1644 Vlaams: Gentiaen (Kleyne) met bladeren van Swaluwortel
  • 1616 Latijn: (Gentiana minor altera)

Overzicht Gentiana asclepiadea op deze site

Alle foto's van Gentiana asclepiadea op internet

Gentiana asclepiadea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Gentiana asclepiadea in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina