Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 11 capitel 25, bladzijde 565-568   Zie volgende pagina »

Van de Valeriaene ende haer gheslachten

1  

Valeriana phu - Grote valeriaan

 

  • 1644 Vlaams: Joriscruydt (Sint), Speercruydt, Valeriaene (Groote)
  • 1616 Latijn: Valeriana hortensis
  • 1554/1557: Baldrian (grosz), Genicularis, Herba benedicta, Joris cruyt (Sint), Marinella, Nardus rustica, Nardus sylvestris, Phu, Sint Joris cruyt, Speercruyt, Valeriana, Valeriana domestica, Valeriana hortensis, Valeriane cultivée, Valeriane (groote), Valeriane (tamme)

Overzicht Valeriana phu op deze site

Alle foto's van Valeriana phu op internet

Valeriana phu bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Valeriana phu in Plantago PlantIndex

2  

Valeriana officinalis - Echte valeriaan

Foto Martin Stevens

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Valeriaene (Wilde)
  • 1616 Latijn: Valeriana silvestris
  • 1554/1557: Augenwurtz, Baldrian (wild), Dennemarck, Katzenwurtzel, Phu sylvestre, Valeriana sylvestris maior, Valeriane sauvage (grande), Valeriane (wilde), Wendwurtz

Overzicht Valeriana officinalis op deze site

Alle foto's van Valeriana officinalis op internet

Valeriana officinalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Valeriana officinalis in Plantago PlantIndex

3  

Valeriana dioica - Kleine valeriaan

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Valeriaene (Alderkleynste)
  • 1616 Latijn: Valeriana minima
  • 1554/1557: Phu parvum, Valeriana minor, Valeriana sylvestris minor, Valeriane sauvage (petite)

Overzicht Valeriana dioica op deze site

Alle foto's van Valeriana dioica op internet

Valeriana dioica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Valeriana dioica in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina