Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 11 capitel 28, bladzijde 571-573   Zie volgende pagina »

Van Mee ende Mee-krappen

1  

Rubia tinctorum - Meekrap

  • 1644 Vlaams: Mee, Rotte [wortel: Meekrappen]
  • 1616 Latijn: (Rubia)
  • 1554/1557: Garance cultivée, Mee, Meecrappen, Rodte, Rotte (tamme), Rubia sativa, Rubia tinctorum

Overzicht Rubia tinctorum op deze site

Alle foto's van Rubia tinctorum op internet

Rubia tinctorum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Rubia tinctorum in Plantago PlantIndex

2  

Galium sylvaticum - Boswalstro

  • 1644 Vlaams: Mee (Wilde)
  • 1616 Latijn: ((Rubia silvestris)
  • 1554/1557: Alysson, Garance sauvage, Rotte (wilde), Rubia sylvestris

Overzicht Galium sylvaticum op deze site

Alle foto's van Galium sylvaticum op internet

Galium sylvaticum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Galium sylvaticum in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina