Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 12 capitel 12, bladzijde 598-605  Zie volgende pagina »

Van de gheslachten van Wolfs-melck oft Tithymallus 

1  

Euphorbia amygdaloides - Amandelwolfsmelk

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Wolfsmelck Manneken (Eerste), Wolfsmelck van de wallen
 • 1616 Latijn: Tithymalus characias primus
 • 1554/1557: Herbe à laict, Lactaria, Lactaria mascula, Tithymale, Tithymale masle (Premier), Tithymalus, Tithymalus Characias, Tithymalus mas, Wolfsmelck, Wolfsmelck manneken, Wolfsmilch

Overzicht Euphorbia amygdaloides op deze site

Alle foto's van Euphorbia amygdaloides op internet

Euphorbia amygdaloides bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Euphorbia amygdaloides in Plantago PlantIndex

2  

 

 • 1644 Vlaams: Wolfsmelck Manneken (Tweede) met harde bladeren
 • 1616 Latijn: Tithymalus characias secundus
3  

 

 • 1644 Vlaams: Wolfsmelck Manneken (Derde) met witte steelen ende ruyghe bladeren
 • 1616 Latijn: Tithymalus characias tertius
4  

 

 • 1644 Vlaams: Wolfsmelck Manneken (Vierde) met witte bladeren, ende met langhworpighe vruchten
 • 1616 Latijn: Tithymalus characias quartus
5  

 

 • 1644 Vlaams: Wolfsmelck Manneken (Vijfde) met ghekertelde bladeren
 • 1616 Latijn: Tithymalus characias quintus
6  

Euphorbia myrsinites

 • 1644 Vlaams: Wolfsmelck Wijfken
 • 1616 Latijn: Tithymalus myrsinites
 • 1554/1557: Caryites, Herbe à laict, Lactaria, Myrtaria, Tithymale, Tithymale femelle (Premier), Tithymalus, Tithymalus foemina, Tithymalus Myrsinites, Wolfsmelck, Wolfsmelck wijfken, Wolfsmilch

Overzicht Euphorbia myrsinites op deze site

Alle foto's van Euphorbia myrsinites op internet

Euphorbia myrsinites bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Euphorbia myrsinites in Plantago PlantIndex

7  

Euphorbia paralias - Zeewolfsmelk

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Wolfsmelck (Zee-)
 • 1616 Latijn: Tithymalus paralius ex locis maritimis
 • 1554/1557: Coccos (de Théophraste), Herbe à laict, Lactaria, Mecon, Paralios, Tithymale, Tithymale marin, Tithymalus, Tithymalus Paralios, Wolfsmelck, Wolfsmelck (Zee-), Wolfsmilch

Overzicht Euphorbia paralias op deze site

Alle foto's van Euphorbia paralias op internet

Euphorbia paralias bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Euphorbia paralias in Plantago PlantIndex

8  

Euphorbia paralias - zeewolfsmelk (tuinvorm)

 • 1644 Vlaams: Wolfsmelck (Zee-) in de hoven verplant
 • 1616 Latijn: Tithymalus paralius ex hortis

Overzicht Euphorbia paralias op deze site

Alle foto's van Euphorbia paralias op internet

Euphorbia paralias bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Euphorbia paralias in Plantago PlantIndex

9  

Euphorbia helioscopia - Kroontjeskruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Wolfsmelck (Sonne-volghende oft Sonne-wendende) 
 • 1616 Latijn: Tithymalus helioscopius
 • 1554/1557: Croonkenscruyt, Herbe à laict, Lactaria, Lactaria solsequia, Reveille matin, Tithymale, Tithymalus, Tithymalus helioscopius, Wolfsmelck, Wolfsmelck (Sonnewende-), Wolfsmelck (sonnewendende), Wolfsmilch

Overzicht op deze site

Alle foto's van op internet

bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

in Plantago PlantIndex

10  

Euphorbia dendroides - Boomwolfsmelk

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

 • 1644 Vlaams: Wolfsmelck (Boomachtigh)
 • 1616 Latijn: Tithymalus dendroides
 • 1554/1557: Herbe à laict, Lactaria, Leptophyllos, Tithymale, Tithymalus, Tithymalus arborescens, Tithymalus dendroides, Wolfsmelck, Wolfsmilch

Overzicht Euphorbia dendroides op deze site

Alle foto's van Euphorbia dendroides op internet

Euphorbia dendroides bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Euphorbia dendroides in Plantago PlantIndex

11  

Euphorbia cyparissias - Cipreswolfsmelk

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Wolfsmelck (Cypressen)
 • 1616 Latijn: Tithymalus ciparissias
 • 1554/1557: Herbe à laict, Lactaria, Tithymale, Tithymale pareil au Cypres, Tithymale semblant au Cypres, Tithymalus, Tithymalus Cyparissias, Wolfsmelck, Wolfsmelck (Cypressen-), Wolfsmilch

Overzicht Euphorbia cyparissias op deze site

Alle foto's van Euphorbia cyparissias op internet

Euphorbia cyparissias bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Euphorbia cyparissias in Plantago PlantIndex

12  

 

 • 1644 Vlaams: Wolfsmelck (Kleyn Cypressen-)
 • 1616 Latijn: Tithymalus ciparissias minor)
13  

Euphorbia platyphyllos - Brede wolfsmelk

 • 1644 Vlaams: Wolfsmelck (Breedt)
 • 1616 Latijn: Tithymalus platyphyllos
 • 1554/1557: Amygdalites, Corymbites, Herbe à laict, Lactaria, Lactaria latifolia, Tithymale, Tithymale à larges fueilles, Tithymalus, Tithymalus latifolius, Tithymalus platyphyllos, Wolfsmelck, Wolfsmelck (breet), Wolfsmilch

Overzicht Euphorbia platyphyllos op deze site

Alle foto's van Euphorbia platyphyllos op internet

Euphorbia platyphyllos bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Euphorbia platyphyllos in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina