Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 12 capitel 29, bladzijde 629-632  Zie volgende pagina »

Van dry gheslachten van Swart Nies-cruydt 

1  

Helleborus niger - kerstroos

  • 1644 Vlaams: Heyligh Kerstcruydt [Niescruydt (Eerste Swart oft Bastaerdt-)]
  • 1616 Latijn: Veratrum nigrum primum
  • 1554/1557: Coronopodium, Herbe de Christ, Herbe de Noël, Heylichkerstcruyt, Pes cornicis, Planta leonis, Plante de lion

Overzicht Helleborus niger op deze site

Alle foto's van Helleborus niger op internet

Helleborus niger bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Helleborus niger in Plantago PlantIndex

2  

Helleborus viridis subsp. occidentalis - Wrangwortel

  • 1644 Vlaams: Kropcruydt, Viercruydt [Niescruydt (Tweede Swart oft Bastaerdt-)]
  • 1616 Latijn: Veratrum nigrum alterum
  • 1554/1557: Christwurtz, Consiligo Plinii, Ellebore noir bastard, Herbe au feu, Pseudohelleborus niger, Vaencruyt, Veratrum adulterinum nigrum, Viercruyt, Wranckcruyt

Overzicht Helleborus viridis subsp. occidentalis op deze site

Alle foto's van Helleborus viridis subsp. occidentalis op internet

Helleborus viridis subsp. occidentalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Helleborus viridis subsp. occidentalis in Plantago PlantIndex

3  

Helleborus foetidus - stinkend nieskruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Luyscruydt [Niescruydt (Derde Swart oft Bastaerdt-)]
  • 1616 Latijn: Veratrum nigrum tertium

Overzicht Helleborus foetidus op deze site

Alle foto's van Helleborus foetidus op internet

Helleborus foetidus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Helleborus foetidus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina