Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Cruydt-Boeck 1644

Planten in Deel 3 Boek 12,

Huidige botanische naam ? Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, Boek, Capitel
Asarum europaeum   Mansoor Haselwortel(e), Mansooren Deel 3 Boek 12, 1
Aloe spec.     Aloë (Ghemeyne) Deel 3 Boek 12, 2
Agave americana   agave Aloë uyt WestIndien oft America Deel 3 Boek 12, 2
Cassia obovata (= Cassia senna)    (Alexandrijnse) Senne Sena, Seneboom Deel 3 Boek 12, 3
Gratiola officinalis   genadekruid Godts Ghenade, Godts Gratie Deel 3 Boek 12, 4
Carthamus tinctorius   Saffloer, Verfdistel (Bastaard-saffraan) Saffraen (Bastaerdt oft Wilden) Deel 3 Boek 12, 5
Daphne cneorum   Steenroosje (Welriekende kelderhals, Heideroosje) Chamelaea met geele bloemen, Mezereon van de Arabers Deel 3 Boek 12, 6
Daphne gnidium   Vlasbladig peperboompje (Garouboom) Mezereon (Smal oft Wit) Deel 3 Boek 12, 7
Daphne mezereum   rood peperboompje Chamelaea van Hooghduytschlandt, Mezereon (Breedt oft Ghemeyn) Deel 3 Boek 12, 8
Daphne laureola   Zwart peperboompje Laurier (Kleyne) Deel 3 Boek 12, 9
Delphinium staphisagria   Rozijnridderspoor (Staverkruid, Staverzaad) Luyscruydt Deel 3 Boek 12, 10
Ricinus communis   Wonderboom Kruysboom, Mollencruydt, Wonderboom Deel 3 Boek 12, 11
Euphorbia amygdaloides   Amandel-wolfsmelk Wolfsmelck Manneken (Eerste), Wolfsmelck van de wallen Deel 3 Boek 12, 12
Euphorbia myrsinites     Wolfsmelck Wijfken Deel 3 Boek 12, 12
Euphorbia paralias   Zeewolfsmelk Wolfsmelck (Zee) Deel 3 Boek 12, 12
Euphorbia paralias   zeewolfsmelk (tuinvorm) Wolfsmelck (Zee) in de hoven verplant Deel 3 Boek 12, 12
Euphorbia helioscopia   Kroontjeskruid Wolfsmelck (Sonnevolghende oft Sonnewendende)  Deel 3 Boek 12, 12
Euphorbia dendroides   Boomwolfsmelk Wolfsmelck (Boomachtigh) Deel 3 Boek 12, 12
Euphorbia cyparissias   Cipreswolfsmelk Wolfsmelck (Cypressen) Deel 3 Boek 12, 12
Euphorbia platyphyllos   Brede wolfsmelk Wolfsmelck (Breedt) Deel 3 Boek 12, 12
Euphorbia apios   een soort Wolfsmelk Wolfsmelck (Knobbelachtigh) Deel 3 Boek 12, 14
Euphorbia palustris   Moeraswolfsmelk Esula oft Ezula (Groote) Deel 3 Boek 12, 15
Euphorbia esula   Heksenmelk Esula oft Ezula (Kleyne) Deel 3 Boek 12, 15
Euphorbia lathyris   Kruisbladige wolfsmelk Springhcruydt, Spuergie Deel 3 Boek 12, 16
Euphorbia peplus   Tuinwolfsmelk Duyvelsmelck Deel 3 Boek 12, 17
Euphorbia peplus   Tuinwolfsmelk Duyvelsmelck Deel 3 Boek 12, 18
Frankenia pulverulenta     Duyvelsmelck (Ligghende oft Zee) Deel 3 Boek 12, 18
Euphorbia officinarum     Euphorbium Deel 3 Boek 12, 21
Kleinia anteuphorbium     Anteuphorbium Deel 3 Boek 12, 21
Aster tripolium   Zulte Sterrecruydt (Zee) Deel 3 Boek 12, 22
Sambucus ebulus   Kruidvlier Hadich, Vlier (Leeghen) Deel 3 Boek 12, 24
Ecballium elaterium   Spring-komkommer Concommeren (Wilde) Deel 3 Boek 12, 25
Citrullus colocynthis   Kolokwint ColoquintAppelen, Coloquintida Deel 3 Boek 12, 26
Veratrum album   Witte nieswortel Niescruydt (Wit), Nieswortel (Witte) Deel 3 Boek 12, 27
Veratrum nigrum   zwarte nieswortel Niescruydt (Swart) Deel 3 Boek 12, 27
Epipactis helleborine subsp. helleborine    Brede wespenorchis Niescruydt (Wildt Wit) Deel 3 Boek 12, 28
Helleborus niger   kerstroos Heyligh Kerstcruydt [Niescruydt (Eerste Swart oft Bastaerdt)] Deel 3 Boek 12, 29
Helleborus viridis subsp. occidentalis   Wrangwortel Kropcruydt, Viercruydt [Niescruydt (Tweede Swart oft Bastaerdt)] Deel 3 Boek 12, 29
Helleborus foetidus   stinkend nieskruid Luyscruydt [Niescruydt (Derde Swart oft Bastaerdt)] Deel 3 Boek 12, 29
Astrantia major   Zeeuws knoopje Niescruydt van Dioscorides (Swart) Deel 3 Boek 12, 30
Leuzea rhapontica (Rhaponticum scariosum)   Schubbig zaagblad Rha, Rhabarber Deel 3 Boek 12, 33

^Naar het begin van deze pagina