Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 13 capitel 2, bladzijde 642-643  Zie volgende pagina »

Van de soorte van Winde oft Wrange; ende eerstelijck van de Groote Sachte Winde

1  

Convolvulus sepium - Haagwinde

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Winde (Groote Clockskens-), Winde (Groote Sachte)
  • 1616 Latijn: Smilax laevis maior
  • 1554/1557: Campanula, Coniugulum, Funis arborum, Ligustrum album de Virgile, Liseron, Liseron blanc (grand), Liset, Lizet, Milax, Smilax levis, Smilax levis alba maior, Volubilis, Volubilis maior, Weiszglocken (grosz), Winde, Winde (groote), Winde (groote Clocxkens-), Windenkraut (grosz), Wranghe

Overzicht Convolvulus sepium op deze site

Alle foto's van Convolvulus sepium op internet

Convolvulus sepium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Convolvulus sepium in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina