Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 13 capitel 3, bladzijde 643-644   Zie volgende pagina »

Van Kleyne Winde

1  

Convolvulus arvensis - Akkerwinde

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Winde (Kleyne), Winde (Kleyne Klockskens)
  • 1616 Latijn: Smilax laevis minor
  • 1554/1557: Campanette, Campanula, Chamaecissus, Clocxkenswinde (cleyne), Coniugulum, Funis arborum, Hedera terrestris, Liseron, Liseron blanc (petit), Liset, Lizet, Milax, Smilax levis, Smilax levis alba minor, Vitreole, Volubilis, Volubilis minor, Winde, Winde (cleyne Clocxkens-), Windenkraut (klein), Wranghe

Overzicht Convolvulus arvensis op deze site

Alle foto's van Convolvulus arvensis op internet

Convolvulus arvensis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Convolvulus arvensis in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina