Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«   Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 13 capitel 7, bladzijde 649-651  Zie volgende pagina »

Van Blauwe Klockskens-Winde, van Granum Nil ende van de Indiaensche Kersse

1  

Ipomoea nil - dagbloem

  • 1644 Vlaams: Winde (Blauwe Klockskens-)
  • 1616 Latijn: Campanula caerulea
  • 1554/1557: Campana lazura, Coniugulum nigrum, Ligustrum nigrum, Liseron bleu

Overzicht Ipomoea nil op deze site

Alle foto's van Ipomoea nil op internet

Ipomoea nil bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ipomoea nil in Plantago PlantIndex

2  

Tropaeolum majus - Oost-Indische kers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

  • 1644 Vlaams: Kersse (Indiaensche)
  • 1616 Latijn: Nasturtium Indicum

Overzicht Tropaeolum majus op deze site

Alle foto's van Tropaeolum majus op internet

Tropaeolum majus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Tropaeolum majus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina