Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 13 capitel 10, bladzijde 655-657   Zie volgende pagina »

Van Witte ende Swarte Bryonie

1  

Bryonia dioica - Heggenrank

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Bryonie (Witte)
  • 1616 Latijn: Bryonia alba
  • 1554/1557: Alphesera, Bryonia, Bryonia alba, Bryonie, Couleuvrée blanche, Hundskurbs, Stichwurtz, Viticella, Vitis alba

Overzicht Bryonia dioica op deze site

Alle foto's van Bryonia dioica op internet

Bryonia dioica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Bryonia dioica in Plantago PlantIndex

2  

Bryonia alba - Witte heggenrank

  • 1644 Vlaams: Bryonie (Swarte)
  • 1616 Latijn: Bryonia nigra
  • 1554/1557: Bryonia nigra, Bryonie (swerte), Chironia vitis, Couleuvrée noire, Stichwurtz (schwartz), Vitis nigra

Overzicht Bryonia alba op deze site

Alle foto's van Bryonia alba op internet

Bryonia alba bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Bryonia alba in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina