Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 13 capitel 19, bladzijde 667-669   Zie volgende pagina »

Van Swaluwortel

1  

Vincetoxicum nigrum - zwarte engbloem

  • 1644 Vlaams: Swalu(we)wortel (Swarte)
  • 1616 Latijn: Vincetoxicum nigrum)

Overzicht Vincetoxicum nigrum op deze site

Alle foto's van Vincetoxicum nigrum op internet

Vincetoxicum nigrum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Vincetoxicum nigrum in Plantago PlantIndex

2  

Vincetoxicum hirundinaria - Witte engbloem

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Swalu(we)wortel (Witte)
  • 1616 Latijn: Vincetoxicum
  • 1554/1557: Asclepias, Hederae folium, Hederula, Hirundinaria, Schwalbenwurtz, Swaluwortel, Vincetoxicum

Overzicht Vincetoxicum hirundinaria op deze site

Alle foto's van Vincetoxicum hirundinaria op internet

Vincetoxicum hirundinaria bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Vincetoxicum hirundinaria in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina