Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 13 capitel 20, bladzijde 669-671   Zie volgende pagina »

Van Periploca oft Apocynon

1  

Cynanchum acutum

  • 1644 Vlaams: Periploca (Eerste)
  • 1616 Latijn: Periploca prior

Overzicht Cynanchum acutum op deze site

Alle foto's van Cynanchum acutum op internet

Cynanchum acutum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cynanchum in Plantago PlantIndex

2  

Periploca graeca - melkwingerd

  • 1644 Vlaams: Periploca (Tweede oft Kruypende)
  • 1616 Latijn: Periploca altera

Overzicht Periploca graeca op deze site

Alle foto's van Periploca graeca op internet

Periploca graeca bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Periploca graeca in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina