Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 13 capitel 22, bladzijde 673-675   Zie volgende pagina »

Van Iasminum

1  

Jasminum officinale - Gewone jasmijn

  • 1644 Vlaams: Iasminum
  • 1616 Latijn: Iasminum
  • 1554/1557: Apiaria, Iasmin, Iasminum, Iesemin, Ieseminum, Iosemin, Iosme, Iosmenum, Zambach

Overzicht Jasminum officinale op deze site

Alle foto's van Jasminum officinale op internet

Jasminum officinale bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Jasminum officinale in Plantago PlantIndex

2  

Ipomoea quamoclit

  • 1644 Vlaams: Iasmin van America, Quamoclit
  • 1616 Latijn: Convolvulus tenuifolius)

Overzicht Ipomoea quamoclit op deze site

Alle foto's van Ipomoea quamoclit op internet

Ipomoea quamoclit bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ipomoea quamoclit in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina