Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Cruydt-Boeck 1644

Planten in Deel 3 Boek 14,

Huidige botanische naam ? Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, Boek, Capitel
Aconitum anthora   bleekgele monnikskap Anthora Deel 3 Boek 14, 14
Aconitum napellus     Munckskapkens, Wolfswortel (Ghemeyne Blauwe) Deel 3 Boek 14, 12
Aconitum vulparia   Gele monnikskap Napellus (Geele), Wolfswortel (Groote) met geele bloemen Deel 3 Boek 14, 9
Anemone   ? Anemoon Anemone (Eerste oft Sterre) Deel 3 Boek 14, 7
Anemone nemorosa   Bosanemoon Anemone (Vijfde), Hanenvoet (Bosch) Deel 3 Boek 14, 7
Anemone ranunculoides   Gele anemoon Anemone (Seste) Deel 3 Boek 14, 7
Anemone sylvestris ? grote anemoon Anemone (Derde) van Oostenrijck Deel 3 Boek 14, 7
Anemone trifolia   driebladige bosanemoon Anemone (Sevenste oft Drijbladighe) Deel 3 Boek 14, 7
Atropa belladonna   Wolfskers Dullebezien, Nascaye (Groote) Deel 3 Boek 14, 28
Cardiospermum halicacabum   Ballonplant Kriecken van over Zee (Swarte oft Vremde) Deel 3 Boek 14, 25
Colchicum autumnale   Herfsttijloos Tijdeloosen Deel 3 Boek 14, 34
Conium maculatum   Gevlekte scheerling Kervel (Dulle), Scheerlinck Deel 3 Boek 14, 35
Datura stramonium   Doornappel Appel (Doren) Deel 3 Boek 14, 33
Delphinium elatum     Wolfswortel (Eerste Blauwe), Wolfswortel met bloemen als Riddersporen Deel 3 Boek 14, 11
Doronicum columnae   Voorjaarszonnebloem Doronicum nae de Arabische meesters Deel 3 Boek 14, 8
Doronicum grandiflorum     Doronicum (Tweede) Deel 3 Boek 14, 8
Doronicum pardalianches   Hartbladzonnebloem Doronicum (Ghemeyn) Deel 3 Boek 14, 8
Eranthis hyemalis   Winterakoniet Wolfswortel (Kleyne Geele oft Winter) Deel 3 Boek 14, 10
Glaucium corniculatum   Rode hoornpapaver Heul (Roode Ghehorenden) Deel 3 Boek 14, 19
Glaucium flavum   Gele hoornpapaver Heul (Geel), Heul (Groote Ghehorenden) Deel 3 Boek 14, 18
Hermodactylus tuberosus   Vingerknol Hermodactylus (Witten) Deel 3 Boek 14, 34
Hyoscyamus albus   Wit bilzekruid Bilsencruydt (Wit) Deel 3 Boek 14, 21
Hyoscyamus niger   Bilzekruid Bilsencruydt (Swart) Deel 3 Boek 14, 21
Hypecoum procumbens   Hypecoum (een papaversoort) Hypecoon Deel 3 Boek 14, 20
Mandragora autumnalis   Herfstalruin Alruyn Wijfken, Mandragoras Wijfken Deel 3 Boek 14, 29
Mandragora officinarum   Alruin Alruyn Manneken, Mandragoras Manneken Deel 3 Boek 14, 29
Nicotiana rustica   Boerentabak Bilsencruydt (Geel) Deel 3 Boek 14, 21
Nicotiana tabacum     Bilsencruydt van Peru, Petun, Taback Deel 3 Boek 14, 22
Papaver dubium   Bleke klaproos Heul (Wilden oft Roode), Klapperroosen (Kleyne), Kollebloemen (Kleyne) Deel 3 Boek 14, 17
Papaver hybridum   (met purpuren bloemen) Heul (Violetblaeuwen Ghehorenden) Deel 3 Boek 14, 19
Papaver rhoeas   Grote klaproos Heul (Wilden oft Roode), Klapperroosen (Groote), Kollebloemen Groote) Deel 3 Boek 14, 17
Papaver rhoeas   Grote klaproos Heul (Wilden oft Roode), Klapperroosen (Groote), Kollebloemen Groote) Deel 3 Boek 14, 17
Papaver somniferum   slaapbol (gevuldbloemig) Heul (Dobbelen) [Heul (Vierden Tammen)] Deel 3 Boek 14, 16
Papaver somniferum   Slaapbol (bloem wit, zaad wit) Heul (Witte) [Heul oft Mankop (Eersten Tammen)] Deel 3 Boek 14, 16
Papaver somniferum subsp. setigerum ? slaapbol (bloem bleek blauwpaars) Heul (Kleynen Tammen) [Heul oft Mankop (Derden Tammen)] Deel 3 Boek 14, 16
Papaver somniferum subsp. somniferum     Heulsap ('t ghene dat uyt de bladeren ende saedthoofden t'samen vloeyt) Deel 3 Boek 14, 16
Papaver somniferum subsp. somniferum   opium (ingedroogd melksap uit de zaaddoos van de slaapbol) Opium (sap uyt de saedbollen van den Tammen Heul) Deel 3 Boek 14, 16
Papaver somniferum subsp. somniferum   slaapbol (bloem rood, zaad zwart) Heul (Roode oft Swarte) [Heul oft Mankop (Tweeden Tammen)] Deel 3 Boek 14, 16
Paris quadrifolia   Eenbes Spinnekoppen, Wolfsbezie Deel 3 Boek 14, 15
Physalis alkekengi   Echte lampionplant Kriecken over Zee Deel 3 Boek 14, 24
Physalis somnifera ? Winterkers Slaapbes (variant) Nascaye (Dulmaeckende) Deel 3 Boek 14, 27
Physalis somnifera   Winterkers (Slaapbes) Nascaye (Slaepmaeckende) Deel 3 Boek 14, 26
Pulsatilla pratensis   knikkende koebel Kueckenschelle (Andere ghedaente) Deel 3 Boek 14, 6
Pulsatilla vulgaris   Wildemanskruid Kueckenschelle Deel 3 Boek 14, 6
Ranunculus aconitifolius ?   Hanenvoet (Witten) Deel 3 Boek 14, 3
Ranunculus acris   scherpe boterbloem Boterbloemen (Ander ghedaente van) Deel 3 Boek 14, 1
Ranunculus amplexicaulis   stengelomvattende boterbloem Hanenvoet vande Pyreneeberghen (Witten) Deel 3 Boek 14, 5
Ranunculus arvensis   akkerboterbloem Hanenvoet (Acker) [Hanenvoet (Derde Wilden)] Deel 3 Boek 14, 2
Ranunculus asiaticus   Turkse ranonkel Hanenvoet van Constantinopelen Deel 3 Boek 14, 3
Ranunculus auricomus   Gulden boterbloem Luypaertsklauwen [Hanenvoet [Tweede Wilden)] Deel 3 Boek 14, 2
Ranunculus bulbosus   Knolboterbloem Antheunis Raepken (Sint) met enckel bloemen, Hanenvoet (Knobbelachtighen) Deel 3 Boek 14, 4
Ranunculus bullatus   herfstboterbloem Hanenvoet van Portugael Deel 3 Boek 14, 3
Ranunculus flammula   Egelboterbloem Egelkoolen Deel 3 Boek 14, 5
Ranunculus gramineus   grasbladige boterbloem Hanenvoet met grasachtighe bladeren Deel 3 Boek 14, 3
Ranunculus illyricus   Illyrische boterbloem Hanenvoet van Illyrien Deel 3 Boek 14, 3
Ranunculus montanus   bergboterbloem Hanenvoet (Bergh) Deel 3 Boek 14, 3
Ranunculus repens   Kruipende boterbloem (gekweekte, dubbelbloemige variant) Boterbloemen (Dobbel) Deel 3 Boek 14, 1
Ranunculus repens var. pleniflorus    Kruipende boterbloem (gekweekte, dubbelbloemige variant) Boterbloemen (Dobbel) Deel 3 Boek 14, 1
Ranunculus sceleratus   Blaartrekkende boterbloem Hanenvoet (Water) [Hanenvoet (Eersten Wilden)] Deel 3 Boek 14, 2
Ranunculus thora     Thora van de Valdesen Deel 3 Boek 14, 13
Solanum aethiopicum     Appelen van Ethiopien Deel 3 Boek 14, 32
Solanum lycopersicum   Tomaat Appel (Gulden) Deel 3 Boek 14, 30
Solanum melongena   Aubergine Appel (Dul), Verangenes Deel 3 Boek 14, 31
Solanum nigrum subsp. nigrum   Zwarte nachtschade Nachtschade, Nascaye (Tamme oft Hof) Deel 3 Boek 14, 23
Trollius europaeus   Europese trollius Boterbloemen (Ghebolde), Hanenvoet met ronde bolwijse bloemen Deel 3 Boek 14, 3

^Naar het begin van deze pagina