Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 14 capitel 2, bladzijde 699-702  Zie volgende pagina »

Van Hanen-voet oft Wilde Boter-bloemen 

1  

Ranunculus sceleratus - Blaartrekkende boterbloem

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Hanenvoet (Water-) [Hanenvoet (Eersten Wilden)]
  • 1616 Latijn: Ranunculus silvestris primus
  • 1554/1557: Apium palustre, Bassinet, Bassinet d'eauë, Grenoillette, Grenoillette aquatique, Hanenfusz, Hanenvoet, Hanenvoet (water-), Herba scelerata, Pieds de coq, Ranunculus, Ranunculus palustris, Wasserepffe

Overzicht Ranunculus sceleratus op deze site

Alle foto's van Ranunculus sceleratus op internet

Ranunculus sceleratus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ranunculus sceleratus in Plantago PlantIndex

2  

Ranunculus arvensis - akkerboterbloem

  • 1644 Vlaams: Hanenvoet (Acker-) [Hanenvoet (Derde Wilden)]
  • 1616 Latijn: Ranunculus silvestris tertius

Overzicht Ranunculus arvensis op deze site

Alle foto's van Ranunculus arvensis op internet

Ranunculus arvensis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ranunculus arvensis in Plantago PlantIndex

3  

Ranunculus auricomus - Gulden boterbloem

  • 1644 Vlaams: Luypaertsklauwen [Hanenvoet [Tweede Wilden)]
  • 1616 Latijn: Ranunculus silvestris secundus
  • 1554/1557: Bassinet, Grenoillette, Grenoillette dorée, Hanenfusz, Hanenfusz (gelb), Hanenfusz (schwartz), Hanenfusz (Wisen-), Hanenvoet, Herba scelerata, Lupaertsclauwen, Pes cornicis, Pes corvi, Pes leopardi, Pied de corbeau, Pieds de coq, Ranunculus, Ranunculus auricomus

Overzicht Ranunculus auricomus op deze site

Alle foto's van Ranunculus auricomus op internet

Ranunculus auricomus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ranunculus auricomus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina