Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 14 capitel 3, bladzijde 702-706  Zie volgende pagina »

Van de vremde oft uutlandtsche soorten van Hanen-voet

1  

Ranunculus bullatus - herfstboterbloem

 • 1644 Vlaams: Hanenvoet van Portugael
 • 1616 Latijn: Ranunculus Lusitanicus

Overzicht Ranunculus bullatus op deze site

Alle foto's van Ranunculus bullatus op internet

Ranunculus bullatus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ranunculus bullatus in Plantago PlantIndex

2  

Ranunculus gramineus - grasbladige boterbloem

 • 1644 Vlaams: Hanenvoet met grasachtighe bladeren
 • 1616 Latijn: Ranunculus folio graminis

Overzicht Ranunculus gramineus op deze site

Alle foto's van Ranunculus gramineus op internet

Ranunculus gramineus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ranunculus gramineus in Plantago PlantIndex

3  

Ranunculus illyricus - Illyrische boterbloem

 • 1644 Vlaams: Hanenvoet van Illyrien
 • 1616 Latijn: Ranunculus Illyricus

Overzicht Ranunculus illyricus op deze site

Alle foto's van Ranunculus illyricus op internet

Ranunculus illyricus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ranunculus illyricus in Plantago PlantIndex

4  

Ranunculus montanus - bergboterbloem

 • 1644 Vlaams: Hanenvoet (Bergh-)
 • 1616 Latijn: Ranunculus montanus

Overzicht Ranunculus montanus op deze site

Alle foto's van Ranunculus montanus op internet

Ranunculus montanus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ranunculus montanus in Plantago PlantIndex

5  

Ranunculus aconitifolius

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Hanenvoet (Witten)
 • 1616 Latijn: Ranunculus albus
 • 1554/1557: Ackerhanenfusz, Bassinet, Bassinet blanc, Grenoillette, Grenoillette blanche, Grenoillette herissonnée, Hanenfusz, Hanenfusz (weisz), Hanenvoet, Hanenvoet (witte), Herba scelerata, Pieds de coq, Ranunculus, Ranunculus albus, Ranunculus echinatus

Overzicht Ranunculus aconitifolius op deze site

Alle foto's van Ranunculus aconitifolius op internet

Ranunculus aconitifolius bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ranunculus aconitifolius in Plantago PlantIndex

6  

Trollius europaeus - Europese trollius

 • 1644 Vlaams: Boterbloemen (Ghebolde), Hanenvoet met ronde bolwijse bloemen
 • 1616 Latijn: Ranunculus flore globoso

Overzicht Trollius europaeus op deze site

Alle foto's van Trollius europaeus op internet

Trollius europaeus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Trollius europaeus in Plantago PlantIndex

7  

Ranunculus asiaticus - Turkse ranonkel

 • 1644 Vlaams: Hanenvoet van Constantinopelen
 • 1616 Latijn: Ranunculus Constantinopolitanus

Overzicht Ranunculus asiaticus op deze site

Alle foto's van Ranunculus asiaticus op internet

Ranunculus asiaticus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ranunculus asiaticus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina