Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«   Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 14 capitel 5, bladzijde 708 - 709  Zie volgende pagina »

Van Eghel-koolen oft Ranunculus Flammula 

1  

Ranunculus flammula - Egelboterbloem

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Egelkoolen
  • 1616 Latijn: Ranunculus flammula
  • 1554/1557: Cleoma des Anciens, Egelcoolen, Flammula, Flammule aquatique, Herbe au feu

Overzicht Ranunculus flammula op deze site

Alle foto's van Ranunculus flammula op internet

Ranunculus flammula bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ranunculus flammula in Plantago PlantIndex

2  

 

  • 1644 Vlaams: Egelkoolen met ghekertelde bladeren
  • 1616 Latijn: Ranunculus flammula folio serrato
3  

Ranunculus amplexicaulis - stengelomvattende boterbloem

  • 1644 Vlaams: Hanenvoet vande Pyrenee-berghen (Witten)
  • 1616 Latijn: Ranunculus Pyrenaeus albo flore)

Overzicht Ranunculus amplexicaulis op deze site

Alle foto's van Ranunculus amplexicaulis op internet

Ranunculus amplexicaulis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ranunculus amplexicaulis in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina