Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 14 capitel 7, bladzijde 711-718  Zie volgende pagina »

Van de gheslachten van Anemone 

1  

Anemone - Anemoon 

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Anemone (Eerste oft Sterre-)
 • 1616 Latijn: Anemone prima (Anemone stellata)

Overzicht Anemone op deze site

Alle foto's van Anemone op internet

Anemone bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Anemone in Plantago PlantIndex

2  

 

 • 1644 Vlaams: Anemone (Tweede)
 • 1616 Latijn: Anemone secunda
3  

 

 • 1644 Vlaams: Anemone (Derde)
 • 1616 Latijn: Anemone tertia
4  

Anemone sylvestris - grote anemoon

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Anemone (Derde) van Oostenrijck
 • 1616 Latijn: Anemone tertia (Anemone Pannonica)

Overzicht Anemone sylvestris op deze site

Alle foto's van Anemone sylvestris op internet

Anemone sylvestris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Anemone sylvestris in Plantago PlantIndex

5  

 

 • 1644 Vlaams: Anemone (Vierde)
 • 1616 Latijn: Anemone quarta
6  

Anemone ranunculoides - Gele anemoon

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Anemone (Seste)
 • 1616 Latijn: Anemone sexta (Ranunculus nemorosus luteus)
 • 1554/1557: Chrysanthemum de Constantin l'Empereur

Overzicht op deze site

Alle foto's van op internet

bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

in Plantago PlantIndex

7  

Anemone nemorosa - Bosanemoon

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Anemone (Vijfde), Hanenvoet (Bosch-)
 • 1616 Latijn: Anemone quinta (Ranunculus nemorosus)
 • 1554/1557: Bassinet, Grenoillette, Grenoillette de bois, Grenoillette petite, Hanenfusz, Hanenfusz (kleiner), Hanenvoet, Hanenvoet (Aprilsche), Hanevoet (cleyn), Herba scelerata, Pieds de coq, Ranunculi quartum genus, Ranunculus, Ranunculus parvus, Waldthenle, Weisz Aprille blumen

Overzicht op deze site

Alle foto's van op internet

bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

in Plantago PlantIndex

8  

Anemone trifolia - driebladige bosanemoon

 • 1644 Vlaams: Anemone (Sevenste oft Drijbladighe)
 • 1616 Latijn: Anemone septima (Anemone trifolia)

Overzicht op deze site

Alle foto's van op internet

bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina