Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 14 capitel 8, bladzijde 718-720  Zie volgende pagina »

Van Aconitum Pardalianches oft Ghemeyn Doronicum 

1  

Doronicum pardalianches - Hartblad-zonnebloem

  • 1644 Vlaams: Doronicum (Ghemeyn)
  • 1616 Latijn: Aconitum pardalianches primum
  • 1554/1557: Cammaron, Cammoron, Aconitum pardalianches des Anciens, Doronicum Romanum, Myoctonon, Thelyphonum

Overzicht Doronicum pardalianches op deze site

Alle foto's van Doronicum pardalianches op internet

Doronicum pardalianches bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Doronicum pardalianches in Plantago PlantIndex

2  

Doronicum grandiflorum

  • 1644 Vlaams: Doronicum (Tweede)
  • 1616 Latijn: Aconitum pardalianches alterum

Overzicht Doronicum grandiflorum op deze site

Alle foto's van Doronicum grandiflorum op internet

Doronicum grandiflorum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Doronicum grandiflorum in Plantago PlantIndex

3  

Doronicum columnae - Voorjaars-zonnebloem

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

  • 1644 Vlaams: Doronicum nae de Arabische meesters
  • 1616 Latijn: Doronicum)
  • 1554/1557: Aconit, Aconitum, Aconitum pardalianches, Cammoron, Doronicum (des Arabes), Doronigi, Durugin, Durungin, Haronigi, Myoctonum, Theliphonum, Theriophonon

Overzicht Doronicum columnae op deze site

Alle foto's van Doronicum columnae op internet

Doronicum columnae bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Doronicum columnae in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina