Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 14 capitel 10, bladzijde 722-723 Zie volgende pagina »

Van Kleyne Geele Wolfs-wortel oft Aconitum Lycoctonon hiemale 

1  

Eranthis hyemalis - Winterakoniet

  • 1644 Vlaams: Wolfswortel (Kleyne Geele oft Winter-)
  • 1616 Latijn: Aconitum lycoctonon minus
  • 1554/1557: Aconitum, Aconitum lycoctonum, Herbe aux pouds, Leuszkraut, Luparia, Luyscruyt, Lycoctonum primum, Tueloup, Tueloup premier, Wolffwurtz, Wolfswortele

Overzicht Eranthis hyemalis op deze site

Alle foto's van Eranthis hyemalis op internet

Eranthis hyemalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Eranthis hyemalis in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina