Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 14 capitel 11, bladzijde 723-724   Zie volgende pagina »

Van andere gheslachten van Aconitum Lycoctonon oft Wolfs-wortel met peersche ende blauwe bloemen

1  

Delphinium elatum

  • 1644 Vlaams: Wolfswortel (Eerste Blauwe), Wolfswortel met bloemen als Riddersporen
  • 1616 Latijn: Lycoctonon flore Delphinii

Overzicht Delphinium elatum op deze site

Alle foto's van Delphinium elatum op internet

Delphinium elatum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Delphinium elatum in Plantago PlantIndex

2  

 

  • 1644 Vlaams: Wolfswortel (Tweede Blauwe)
  • 1616 Latijn: Lycoctonon facie Napelli
3  

 

  • 1644 Vlaams: Wolfswortel (Derde oft Kleyne Blauwe)
  • 1616 Latijn: Lycoctonon caeruleum parvum

^Naar het begin van deze pagina