Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 14 capitel 16, bladzijde 729-732  Zie volgende pagina »

Van Heul oft Man-kop 

1  

Papaver somniferum - Slaapbol (bloem wit, zaad wit)

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Heul (Witte) [Heul oft Mankop (Eersten Tammen)]
 • 1616 Latijn: Papaver sativum album (Papaver album)
 • 1554/1557: Huel, Huel (tammen), Huel (witten), Lethe, Lethusa, Magle, Magsamen, Mancop, Moen, Olmag, Onitron, Opium, Oxytonon, Papaver, Papaver album, Papaver sativum, Pavot, Pavot blanc, Pavot cultivé, Prosopon, Thylacitis

Overzicht Papaver somniferum op deze site

Alle foto's van Papaver somniferum op internet

Papaver somniferum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Papaver somniferum Plantago PlantIndex

2  
Papaver somniferum subsp. somniferum - slaapbol (bloem rood, zaad zwart)
 • 1644 Vlaams: Heul (Roode oft Swarte) [Heul oft Mankop (Tweeden Tammen)]
 • 1616 Latijn: Papaver sativum nigrum (Papaver rubrum)
 • 1554/1557: Huel, Huel (rooden), Lethe, Lethusa, Magle, Magsamen, Mancop, Moen, Olmag, Onitron, Opium, Oxytonon, Papaver, Papaver erraticum, Papaver nigrum magnum, Papaver rubrum, Papaver sylvestre, Pavot, Pavot rouge, Pavot sauvage, Pithitis, Prosopon
3  

Papaver somniferum subsp. setigerum - slaapbol (bloem bleek blauwpaars)

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Heul (Kleynen Tammen) [Heul oft Mankop (Derden Tammen)]
 • 1616 Latijn: Papaver sativum tertium

Overzicht Papaver somniferum subsp. setigerum op deze site

Alle foto's van Papaver somniferum subsp. setigerum op internet

Papaver somniferum subsp. setigerum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Papaver somniferum subsp. setigerum in Plantago PlantIndex

4  

Papaver somniferum - slaapbol (gevuldbloemig)

 • 1644 Vlaams: Heul (Dobbelen) [Heul (Vierden Tammen)]
 • 1616 Latijn: Papaver sativum quartum

Overzicht Papaver somniferum op deze site

Alle foto's van Papaver somniferum op internet

Papaver somniferum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Papaver somniferum Plantago PlantIndex

5  

(Papaver somniferum subsp. somniferum) - opium (ingedroogd melksap uit de zaaddoos van de slaapbol)

 • 1644 Vlaams: Opium (sap uyt de saed-bollen van den Tammen Heul)
 • 1616 Latijn: Opium

Overzicht Papaver somniferum subsp. somniferum op deze site

Alle foto's van Papaver somniferum subsp. somniferum op internet

Papaver somniferum subsp. somniferum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Papaver somniferum subsp. somniferum in Plantago PlantIndex

6  

(Papaver somniferum subsp. somniferum)

 • 1644 Vlaams: Heulsap ('t ghene dat uyt de bladeren ende saedt-hoofden t'samen vloeyt)
 • 1616 Latijn: Meconium

Overzicht Papaver somniferum subsp. somniferum op deze site

Alle foto's van Papaver somniferum subsp. somniferum op internet

Papaver somniferum subsp. somniferum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Papaver somniferum subsp. somniferum in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina