Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 14 capitel 19, bladzijde 735-736  Zie volgende pagina »

Van Rooden en Violetten Ghehorenden Heul

1  

Glaucium corniculatum - Rode hoornpapaver

 

 

Foto CalPhotos

  • 1644 Vlaams: Heul (Roode Ghehorenden)
  • 1616 Latijn: Papaver corniculatum rubrum
  • 1554/1557: Glaucium, Heul (Rooden gehorenden), Memith, Memitha, Papaver cornutum rubrum, Pavot cornu rouge

Overzicht Glaucium corniculatum op deze site

Alle foto's van Glaucium corniculatum op internet

Glaucium corniculatum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Glaucium corniculatum in Plantago PlantIndex

2  

Papaver hybridum (met purpuren bloemen)

  • 1644 Vlaams: Heul (Violetblaeuwen Ghehorenden)
  • 1616 Latijn: Papaver corniculatum violaceum
  • 1554/1557: Glaucium, Heul (Rooden gehorenden), Memith, Memitha, Papaver cornutum rubrum, Pavot cornu rouge

Overzicht Papaver hybridum op deze site

Alle foto's van Papaver hybridum op internet

Papaver hybridum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Papaver hybridum in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina