Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 14 capitel 21, bladzijde 737-739   Zie volgende pagina »

Van Bilsen-cruydt oft Hyoscyamus

1  

Hyoscyamus albus - Wit bilzekruid

  • 1644 Vlaams: Bilsencruydt (Wit)
  • 1616 Latijn: Hyoscyamus albus
  • 1554/1557: Altercangenum, Altercum, Apollinaris, Bilsamkraut, Bilsen, Bilsencruyt, Bilsen (witten), Calicularis, Canicularis, Caniculata, Cassilago, Dens Caballinus, Dioscyamos, Dollkraut, Faba lupina, Faba suilla, Fabulonia, Fabulum, Hanebane, Hannebane, Herba pinula, Hyoscyamus, Hyoscyamus albus, Iovis faba, Iusquiame, Iusquiame blanc, Iusquiamus, Mania, Remenia, Sewbon, Symphoniaca

Overzicht Hyoscyamus albus op deze site

Alle foto's van Hyoscyamus albus op internet

Hyoscyamus albus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Hyoscyamus albus in Plantago PlantIndex

2  

Nicotiana rustica - Boerentabak

  • 1644 Vlaams: Bilsencruydt (Geel)
  • 1616 Latijn: Hyoscyamus luteus
  • 1554/1557: Altercangenum, Altercum, Apollinaris, Bilsamkraut, Bilsen, Bilsencruyt, Bilsen (Geelen), Calicularis, Canicularis, Caniculata, Cassilago, Dens Caballinus, Dioscyamos, Dollkraut, Faba lupina, Faba suilla, Fabulonia, Fabulum, Hyoscyamus luteus, Iovis faba, Iusquiame, Iusquiame iaulne, Iusquiamus, Mania, Remenia, Sewbon, Symphoniaca

Overzicht Nicotiana rustica op deze site

Alle foto's van Nicotiana rustica op internet

Nicotiana rustica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Nicotiana rustica in Plantago PlantIndex

3  

Hyoscyamus niger - Bilzekruid

  • 1644 Vlaams: Bilsencruydt (Swart)
  • 1616 Latijn: Hyoscyamus niger
  • 1554/1557: Altercangenum, Altercum, Apollinaris, Bilsamkraut, Bilsen, Bilsencruyt, Bilsen (swerten), Calicularis, Canicularis, Caniculata, Cassilago, Dens Caballinus, Dioscyamos, Dollkraut, Faba lupina, Faba suilla, Fabulonia, Fabulum, Hanebane, Hannebane, Herba pinula, Hyoscyamus, Hyoscyamus niger, Iovis faba, Iusquiame, Iusquiame noir, Iusquiamus, Mania, Remenia, Sewbon, Symphoniaca

Overzicht Hyoscyamus niger op deze site

Alle foto's van Hyoscyamus niger op internet

Hyoscyamus niger bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Hyoscyamus niger in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina