Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 15 capitel 1, bladzijde 757-759   Volgende pagina »

Van Varen 

1  
Athyrium filix-femina - Wijfjesvaren
  • 1644 Vlaams: Varen Wijfken
  • 1616 Latijn: Filix femina
  • 1554/1557: Feuchiere femelle, Filix foemina, Groszfarnkraut, Varen wijfken, Waldtfarn weiblin

Overzicht Athyrium filix-femina op deze site

Alle foto's van Athyrium filix-femina op internet

Athyrium filix-femina bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Athyrium filix-femina in Plantago PlantIndex

2  
Dryopteris filix-mas - Mannetjesvaren
  • 1644 Vlaams: Varen Manneken
  • 1616 Latijn: Filix mas
  • 1554/1557: Feuchiere masle, Filix mas, Varen manneken, Waldtfarn mennle

Overzicht Dryopteris filix-mas op deze site

Alle foto's van Dryopteris filix-mas op internet

Dryopteris filix-mas bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Dryopteris filix-mas in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina