Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 15 capitel 3, bladzijde 760-762  Zie volgende pagina Zie volgende pagina »

Van het Polypodium oft Boom-Varen 

1  

Polypodium vulgare - Gewone eikvaren

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Varen (Boom-) dat groot wordt
  • 1616 Latijn: Polypodium maius
  • 1554/1557: Baumfarn, Boomvaren, Dropffwurtz, Engelsusz, Eyckenvaren, Filicula, Polypode, Polypodium

Overzicht Polypodium vulgare op deze site

Alle foto's van Polypodium vulgare op internet

Polypodium vulgare bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Polypodium vulgare in Plantago PlantIndex

2  

Polypodium vulgare subsp. vulgare - gewone eikvaren

  • 1644 Vlaams: Varen (Boom-) dat kleyn blijft
  • 1616 Latijn: Polypodium minus
  • 1554/1557: Baumfarn, Boomvaren, Dropffwurtz, Engelsusz, Eyckenvaren, Filicula, Polypode, Polypodium

Overzicht Polypodium vulgare subsp. vulgare op deze site

Alle foto's van Polypodium vulgare subsp. vulgare op internet

Polypodium vulgare subsp. vulgare bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Polypodium vulgare subsp. vulgare in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina