Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 15 capitel 14, bladzijde 771-773  Zie volgende pagina »

Van Eerdt-Mosch ende Water-Mosch, met haer medesoorten 

1  

Hypnum loreum

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Mosch (Eerdt- oft Water-)
  • 1616 1616 Latijn: Muscus palustris

Overzicht Hypnum loreum op deze site

Alle foto's van Hypnum loreum op internet

Hypnum loreum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

2  

Lycopodium clavatum - Grote wolfsklauw

  • 1644 Vlaams: Mosch (Grooten Eerdt-), Wolfsklauwen
  • 1616 Latijn: Muscus terrestris sive Lycopodium
  • 1554/1557: Beerlap, Griffes de loup, Gurtelkraut, Harschar, Lycopodion, Lycopodium, Patte de loup, Pes lupi, Pied de loup, Seilkraut, Spica celtica, Teuffelsclauwen, Wincruyt, Wyncruyt, Wolfsclauwen

Overzicht Lycopodium clavatum op deze site

Alle foto's van Lycopodium clavatum op internet

Lycopodium clavatum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lycopodium clavatum in Plantago PlantIndex

3  

Selaginella helvetica

  • 1644 Vlaams: Mosch (Eersten Kleynen Eerdt-)
  • 1616 Latijn: Muscus terrestris minor

Overzicht Selaginella helvetica op deze site

Alle foto's van Selaginella helvetica op internet

Selaginella helvetica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Selaginella helvetica in Plantago PlantIndex

4  

Selaginella denticulata

  • 1644 Vlaams: Mosch (Tweeden Kleynen Eerdt-)
  • 1616 Latijn: Muscus terrestris minor alter

Overzicht Selaginella denticulata op deze site

Alle foto's van Selaginella denticulata op internet

Selaginella denticulata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Selaginella denticulata in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina