Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 15 capitel 20, bladzijde 777-778  Zie volgende pagina »

Van Corallina 

1  

Corallina officinalis - Koraalwier

  • 1644 Vlaams: Coraelcruydt, Zeemosch (Coraels-gewijse)
  • 1616 Latijn: Corallina
  • 1554/1557: Coraelcruyt, Corallina, Coralline, Herbe de coral, Mousse de mer, Muscus marinus, Soldanella, Zeemosch

Overzicht Corallina officinalis op deze site

Alle foto's van Corallina officinalis op internet

Corallina officinalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

2  

Jania rubens - fijn koraalwier

  • 1644 Vlaams: Muscus coralloïdes
  • 1616 Latijn: Muscus coralloides)

Overzicht Jania rubens op deze site

Alle foto's van Jania rubens op internet

Jania rubens bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

3  

Halimeda tuna - cactuswier (snoerkalkwier)

  • 1644 Vlaams: Corallina met breede bladeren, Levercruydt (Zee-), Opuntia
  • 1616 Latijn: Lichen marinus)

Overzicht Halimeda tuna op deze site

Alle foto's van Halimeda tuna op internet

Halimeda tuna bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

^Naar het begin van deze pagina