Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 15 capitel 23, bladzijde 780-782  Zie volgende pagina »

Van sommighe andere gheslachten van Fucus oft Wiert

1  

Fucus spiralis - kleine zee-eik

  • 1644 Vlaams: Fucus (Eersten Zee-), Wier(t) (Eersten), Zee-Eycke
  • 1616 Latijn: Fucus marinus primus

Overzicht Fucus spiralis op deze site

Alle foto's van Fucus spiralis op internet

Fucus spiralis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

2  

Himanthalia elongata - riemwier

  • 1644 Vlaams: Fucus (Tweeden Zee-), Wier(t) (Tweeden)
  • 1616 Latijn: Fucus marinus secundus

Overzicht Himanthalia elongata op deze site

Alle foto's van Himanthalia elongata op internet

Himanthalia elongata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

3  

Ascophyllum nodosum - knotswier

  • 1644 Vlaams: Fucus (Derden Zee-), Wier(t) (Derden)
  • 1616 Latijn: Fucus marinus tertius

Overzicht Ascophyllum nodosum op deze site

Alle foto's van Ascophyllum nodosum op internet

Ascophyllum nodosum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

4  

Halidrys siliquosa - hauwwier

  • 1644 Vlaams: Fucus (Vierden Zee-), Wier(t) (Vierden)
  • 1616 Latijn: Fucus marinus quartus

Overzicht Halidrys siliquosa op deze site

Alle foto's van Halidrys siliquosa op internet

Halidrys siliquosa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

^Naar het begin van deze pagina