Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 15 capitel 24, bladzijde 783-785  Zie volgende pagina »

Van de soorten van Campernoelien oft Duyvels-broot; ende eerst van de Eerd-Campernoelien

1  

Clitocybe sp. Lactarius sp. - trechterzwam, melkzwam

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Campernoelien (Spaede), Duyvels-broot van den herfst
  • 1616 Latijn: Fungi autumnales

Overzicht Clitocybe op deze site

Alle foto's van Clitocybe op internet

Clitocybe bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

2  

Morchella esculenta - gewone morielje

  • 1644 Vlaams: Campernoelien (Vroege), Duyvels-broot van de lente
  • 1616 Latijn: Fungi praecoces

Overzicht Morchella esculenta op deze site

Alle foto's van Morchella esculenta op internet

Morchella esculenta bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

3  

Marasmius (oreades of scorodonium) Collybia (confluens of perronata) Nederlands: zwam, weidekring- of knoflooktaailing, kale collybia, bundel- of scherpe

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Campernoelien (Doodelijcke), Duyvels-broot (Vergiftigh) [afbeelding rechts]
  • 1616 Latijn: Fungi venenosi

Overzicht Marasmius op deze site

Alle foto's van Marasmius op internet

Marasmius bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

4  

Coprinus micaeus - glimmer-inktzwam

  • 1644 Vlaams: Campernoelien (Doodelijcke), Duyvels-broot (Vergiftigh) [afbeelding links]
  • 1616 Latijn: Fungi venenosi

Overzicht Coprinus micaeus op deze site

Alle foto's van Coprinus micaeus op internet

Coprinus micaeus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Zie de transcriptie van dit hoofdstuk door Marleen Willebrands op http://www.kookhistorie.nl/paddo/dodoens.htm

^Naar het begin van deze pagina