Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek
11 Van de Wortelen die van de Medicijns ghebruyckt worden Planten Alfabetisch
12 Van de cruyden die purgeren oft den buyck weeck maken Planten Alfabetisch
13 Van de gheslachten van Winde, Klockskens ende dierghelijck ghewas, dat sich om eenighe bijstaende dinghen vlecht, windt oft anders vast maeckt Planten Alfabetisch
14 Van de schadelijcke ende doodelijcke cruyden Planten Alfabetisch
15 Van de gheslachten van Varen, Mosch ende Campernoelien Planten Alfabetisch

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 3 boek 15 capitel 26, bladzijde 786-788  Zie volgende pagina »

Van Ronde Campernoelien

1  

Bovista nigrescens (of Bovista plumbea) - zwartwordende bovist of loodgrijze bovist

  • 1644 Vlaams: Campernoelien (Ronde), Wolfsveest
  • 1616 Latijn: Fungus orbicularis

Overzicht Bovista nigrescens en Bovista plumbea op deze site

Alle foto's van Bovista nigrescens en Bovista plumbea op internet

Bovista nigrescens en Bovista plumbea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

2  

Clathrus ruber - Nederlands: traliestinkzwam

  • 1644 Vlaams: Campernoelie (Koraels-ghewijs ghetraelliede)
  • 1616 Latijn: Fungus coralloides cancellatus)

Overzicht Clathrus ruber op deze site

Alle foto's van Clathrus ruber op internet

Clathrus ruber bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

3  

Calvatia excipuliformis - plooivoetstuifzwam

  • 1644 Vlaams: Campernoelie (Halfronde oft Platronde Swarte)
  • 1616 Latijn: Fungus semiorbicularis

Overzicht Calvatia excipuliformis op deze site

Alle foto's van Calvatia excipuliformis op internet

Calvatia excipuliformis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Zie de transcriptie van dit hoofdstuk door Marleen Willebrands op http://www.kookhistorie.nl/paddo/dodoens.htm

^Naar het begin van deze pagina