Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Cruydt-Boeck 1644

Planten in Deel 4 Boek 16,

Huidige botanische naam ? Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, Boek, Capitel
Triticum aestivum   Tarwe Terwe Deel 4 Boek 16, 1
Triticum turgidum   Engelse tarwe Terwe (Roomsche) Deel 4 Boek 16, 2
Triticum aestivum   2 brood (van tarwe) Broodt van Terwe ghemaeckt Deel 4 Boek 16, 3
Triticum spelta   Spelt Spelte Deel 4 Boek 16, 4
Triticum monococcum   Eenkoren Eenkoren Deel 4 Boek 16, 5
Triticum dicoccum   Emmer Amelkoren Deel 4 Boek 16, 6
Hordeum zeocriton     Rijs (Duytsch) Deel 4 Boek 16, 7
Hordeum vulgare var. nudum   Gerst (een van de Gerstrassen) Keerensaedt Deel 4 Boek 16, 8
Triticum spelta   2 spelt (gepeld) Gort (uyt Spelte ghemaeckt) Deel 4 Boek 16, 10
Triticum spelta   3 spelt (gepeld en gebroken) Chondrus ende Halica (uyt Spelte ghemaeckt) Deel 4 Boek 16, 11
Triticum aestivum   3 meel (van tarwe) Ameldonck, Stijfsel Deel 4 Boek 16, 13
Triticum spelta   4 en andere granen meelpap (speltmeel met water of bier) Athera (Meelpappe) Deel 4 Boek 16, 14
Triticum aestivum   4 meelpap (tarwemeel met water) Gluten (Cleefpappe) Deel 4 Boek 16, 14
Triticum sp.   meelpap (meel met water) Puls (Meelpappe) Deel 4 Boek 16, 14
Triticum aestivum   5 meelpap (tarwemeel met melk) Meelmoes, Melckmoes Deel 4 Boek 16, 14
Secale cereale   Rogge Rogghe Deel 4 Boek 16, 15
Hordeum hexastichum     Gerste (Winter) Deel 4 Boek 16, 16
Hordeum polystichum   Gerst (Gerstrassen) Gerste (Winter) Deel 4 Boek 16, 16
Hordeum distichon   Chevaliergerst Gerste (Somer) Deel 4 Boek 16, 16
Hordeum sp.   1 gort (gepelde gerst) Gerste (Ghepelde) Deel 4 Boek 16, 17
Hordeum sp.   2 gerstemeel Polenta (Meel van gherooste Gherste) Deel 4 Boek 16, 18
Hordeum sp.   3 gerstemeel (aangelengd en geroerd) Maza (Polenta met water, wijn, olie oft honigh ghemenght) Deel 4 Boek 16, 19
Hordeum sp.   4 en andere granen meel (grof gemalen) Crimnon Deel 4 Boek 16, 20
Hordeum sp. 5   mout (weken en laten kiemen van gerst) Mout Deel 4 Boek 16, 21
Hordeum sp. 6   bier (mout en hopbellen) Bier Deel 4 Boek 16, 22
Panicum miliaceum   Pluimgierst Hirs, Milie Deel 4 Boek 16, 23
Coix lacrimajobi   Jobstranen Jobstraenen (Sint) Deel 4 Boek 16, 24
Setaria viridis   Groen naaldaar Panickkoren Deel 4 Boek 16, 25
Setaria italica   trosgierst Panickkoren (Indiaensch) Deel 4 Boek 16, 26
Sorghum bicolor   Kafferkoren (Sorghum, Sorgo) Sorghsaedt Deel 4 Boek 16, 27
Oryza sativa   rijst Rijs Deel 4 Boek 16, 28
Zea mays   Maïs Koren (Torcksch) Deel 4 Boek 16, 29
Phalaris canariensis   kanariezaad Canariesaedt Deel 4 Boek 16, 30
Avena sativa   Haver Haver Deel 4 Boek 16, 31
Avena nuda   naakte haver Haver (Naeckte) Deel 4 Boek 16, 31
Fagopyrum esculentum   Boekweit Bockwey(dt), Bueckenweydt Deel 4 Boek 16, 32

^Naar het begin van deze pagina