Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 4 boek 17 capitel 15, bladzijde 842-843   Zie volgende pagina »

Van Wilde Ciceren 

1  

 

  • 1644 Vlaams: Ciceren (Tweede Wilde)
  • 1616 Latijn: Cicer silvestre alterum [526]
  • 1554/1557: Cicer sylvestre, Ciceren (wilde), Cices sauvages
2  

Astragalus cicer - Bergerwt

  • 1644 Vlaams: Ciceren (Eerste Wilde)
  • 1616 Latijn: Cicer silvestre primum [525]
  • 1554/1557: Cicer sylvestre, Ciceren (wilde), Cices sauvages

Overzicht Astragalus cicer op deze site

Alle foto's van Astragalus cicer op internet

Astragalus cicer bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Astragalus cicer in Plantago PlantIndex

3  

Ononis rotundifolia

  • 1644 Vlaams: Ciceren (Derde Wilde)
  • 1616 Latijn: Cicer silvestre tertium [525]
  • 1554/1557: Cicer sylvestre, Ciceren (wilde), Cices sauvages

Overzicht Ononis rotundifolia op deze site

Alle foto's van Ononis rotundifolia op internet

Ononis rotundifolia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ononis rotundifolia in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina