Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«   Cruydt-Boeck 1644 Deel 4 boek 18 capitel 7, bladzijde 864-865   Zie volgende pagina »

Van Peerts-bloemen 

1  

Campanula rapunculoides - Akkerklokje

  • 1644 Vlaams: Peer(d)tsbloemen
  • 1616 Latijn: Triticum vaccinum [541]
  • 1554/1557: Bled de beuf, Bled de vache, Bled noir, Braunfleischblumen, Kuweissen, Melampyrum, Peertsbloemen, Triticum bovinum, Triticum vaccinum

Overzicht Campanula rapunculoides op deze site

Alle foto's van Campanula rapunculoides op internet

Campanula rapunculoides bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Campanula rapunculoides in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina