Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«   Cruydt-Boeck 1644 Deel 4 boek 18 capitel 8, bladzijde 865  Zie volgende pagina »

Van Brandt oft Koren-brandt 

1  

Ustilago avenae

  • 1644 Vlaams: Brandt (Koren-)
  • 1616 Latijn: Ustilago [542]
  • 1554/1557: Brant, Bruslure, Ustilago

Overzicht Ustilago avenaeop deze site

Alle foto's van Ustilago avenaeop internet

Ustilago avenaebij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ustilago hordei

  • 1644 Vlaams: Brandt (Koren-)
  • 1616 Latijn: Ustilago [542]
  • 1554/1557: Brant, Bruslure, Ustilago

Overzicht Ustilago hordeiop deze site

Alle foto's van Ustilago hordeiop internet

Ustilago hordeibij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ustilago tritici - Brand

  • 1644 Vlaams: Brandt (Koren-)
  • 1616 Latijn: Ustilago [542]
  • 1554/1557: Brant, Bruslure, Ustilago

Overzicht Ustilago tritici op deze site

Alle foto's van Ustilago tritici op internet

Ustilago tritici bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

^Naar het begin van deze pagina