Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 4 boek 18 capitel 13, bladzijde 870-871   Zie volgende pagina »

Van Hedysarum oft Securidaca 

1  

Securigera securidaca

  • 1644 Vlaams: Bijlkenscruydt (Eerste oft Grootste)
  • 1616 Latijn: Hedysarum primum [546]
  • 1554/1557: Hedysaron, Pelecinon, Securidaca

Overzicht Securigera securidaca op deze site

Alle foto's van Securigera securidaca op internet

Securigera securidaca bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Securigera in Plantago PlantIndex

2  

Coronilla coronata - bergkroonkruid

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Bijlkenscruydt (Tweede oft Kleyn), Securidaca (Kleyn)
  • 1616 Latijn: Hedysarum alterum [546]
  • 1554/1557: Hedysarum alterum, Securidaca (seconde), Securidaca minor

Overzicht Coronilla coronata op deze site

Alle foto's van Coronilla coronata op internet

Coronilla coronata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Coronilla coronata in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina