Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 4 boek 18 capitel 15, bladzijde 872-873   Zie volgende pagina »

Van Wilden Fenigrieck 

1  

Astragalus glycyphyllos (vgl. Galega officinalis) - wilde hokjespeul (of galega)

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Fenigrieck (Eersten Wilden)
  • 1616 Latijn: Foenumgraecum silvestre primum [547]
  • 1554/1557: Foenumgraecum silvestre

Overzicht Astragalus glycyphyllos op deze site

Alle foto's van Astragalus glycyphyllos op internet

Astragalus glycyphyllos bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Astragalus glycyphyllos in Plantago PlantIndex

2  

Medicago polyceratia

  • 1644 Vlaams: Fenegrieck (Tweeden Wilden)
  • 1616 Latijn: Foenumgraecum silvestre alterum [547]

Overzicht Medicago polyceratia op deze site

Alle foto's van Medicago polyceratia op internet

Medicago polyceratia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Medicago in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina