Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 4 boek 18 capitel 22, bladzijde 879-880   Zie volgende pagina »

Van Anthyllis met Linse-bladeren

1  

Anthyllis vulneraria - Wondklaver

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Anthyllis met Linsebladeren (Eerste)
  • 1616 Latijn: Anthyllis Lenti similis [552]
  • 1554/1557: Anthycellon, Anthyllion, Anthyllis (grande), Anthyllis prior, Anthyllon, Glaudiola

Overzicht Anthyllis vulneraria op deze site

Alle foto's van Anthyllis vulneraria op internet

Anthyllis vulneraria bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Anthyllis vulneraria in Plantago PlantIndex

2  

Astragalus glaux

  • 1644 Vlaams: Anthyllis met Linsebladeren (Ander)
  • 1616 Latijn: Anthyllis altera Lenti similis [552]
  • 1554/1557: Alkali, Anthyllis altera, Anthyllis (cleyn), Anthyllis (petite), Borda, Kali

Overzicht Astragalus glaux op deze site

Alle foto's van Astragalus glaux op internet

Astragalus glaux bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Astragalus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina