Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 4 boek 18 capitel 25, bladzijde 882-884   Zie volgende pagina »

Van Schorfte, Wranghe oft Cuscuta 

1  

Cuscuta epilinum - vlaswarkruid  

  • 1644 Vlaams: Cuscuta, Dodercruydt, Duyvelsnaeygaeren, Schorfte, Sijde op 't Vlas, Viltcruydt, Wranghe (Groote)
  • 1616 Latijn: Cassytha (maior) [554]
  • 1554/1557: Agoure de lin, Angina lini, Cassytha, Cuscuta, Epilinum, Filtzkraut, Flachszseiden, Goute de lin, Podagra lini, Scorfte, Todtern, Vildtcruyt, Wrange

Overzicht Cuscuta epilinum op deze site

Alle foto's van Cuscuta epilinum op internet

Cuscuta epilinum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cuscuta epilinum in Plantago PlantIndex

2  

Cuscuta europaea - groot warkruid

  • 1644 Vlaams: Wranghe (Groote)
  • 1616 Latijn: Cassytha (maior) [554]
  • 1554/1557: Epibryon

Overzicht Cuscuta europaea op deze site

Alle foto's van Cuscuta europaea op internet

Cuscuta europaea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cuscuta europaea in Plantago PlantIndex

3  

Cuscuta (Cuscuta epithymum e.a.) - warkruid (klein warkruid e.a.)

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Schorfte (Kleyne), Wranghe (Kleyne)
  • 1616 Latijn: Cassytha minor [554]
  • 1554/1557: Epabsinthion, Eperingium, Epibaton, Epichamaedrys, Epigeniston, Epithymus, Epitithymalos, Epithymbrum

Overzicht Cuscuta op deze site

Alle foto's van Cuscuta op internet

Cuscuta bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cuscuta in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina