Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Cruydt-Boeck 1644

Planten in Deel 4 Boek 19,

Huidige botanische naam ? Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, Boek, Capitel
Apera spicaventi ? grote windhalm Ackerwindthalme, Gras (Derde Beemdt) Deel 4 Boek 19, 3
Armeria maritima   Engels gras Gras met veele bloemen (Kleyn) Deel 4 Boek 19, 5
Bituminaria bituminosa   Pekklaver Claveren (Groote), Klaveren (Sterckrieckende) Deel 4 Boek 19, 8
Cullen americanum     Claveren (Indiaensche oft WestIndische) Deel 4 Boek 19, 9
Cytisus austriacus     Cytisus (Tweeden Bastaerdt) Deel 4 Boek 19, 12
Cytisus nigricans     Cytisus (Eersten Bastaerdt oft Wilde) Deel 4 Boek 19, 12
Digitaria sanguinalis   harig vingergras Gras (Eerste Hemelsdauw) Deel 4 Boek 19, 2
Echinochloa crusgalli   hanenpoot Gras (Tweede Hemelsdauw), Panickkoren (Wildt) Deel 4 Boek 19, 2
Elytrigia repens   kweek Gras (Hondts), Gras (Ledt oft Lidt), Peen, Peien, Peyen Deel 4 Boek 19, 1
Eragrostis minor   klein liefdegras Gras (Seste Beemdt) Deel 4 Boek 19, 3
Eriophorum angustifolium   veenpluis Gras (Matten oft Wolle) Deel 4 Boek 19, 3
Hepatica nobilis   Leverbloempje Levercruydt (Edel oft Gulden) Deel 4 Boek 19, 24
Jasminum fruticans   gele jasmijn Claveren (Heesterachtighe) Deel 4 Boek 19, 13
Lotus corniculatus   Gewone rolklaver Claveren (Eerste Ghehorende), Claveren (Steen), Vitsen (Vogels) Deel 4 Boek 19, 17
Medicago arborea     Cytisus Deel 4 Boek 19, 11
Medicago falcata   Sikkelklaver Medica met geele bloemen Deel 4 Boek 19, 19
Medicago lupulina   Hopklaver Claveren (Kleyne Steen oft Veldt) Deel 4 Boek 19, 20
Medicago marina ?   Medica (Zee) Deel 4 Boek 19, 18
Medicago polymorpha ? ruige rupsklaver Klaveren (Groote) Deel 4 Boek 19, 8
Medicago polymorpha   ruige rupsklaver Claveren met ghekronckelde hauwen (Tweede), Ruspen Deel 4 Boek 19, 18
Medicago sativa   Luzerne Hoy (Bourgoens), Medica (Oprechte) Deel 4 Boek 19, 19
Medicago scutellata     Claveren met ghekronckelde hauwen (Eerste), Claveren (Eerste Italiaensche), Sleckenhuyskens, Vijghkorfkens Deel 4 Boek 19, 18
Melilotus albus   witte honingklaver Claveren (Welrieckende) met witte bloemen, Melilote (Witte) Deel 4 Boek 19, 10
Melilotus altissimus   Goudgele honingklaver Claveren (Welrieckende) met geele bloemen, Melilote (Geele oft Ghemeyne) Deel 4 Boek 19, 10
Melilotus officinalis   Citroengele honingklaver Melilote (Roomsche) Deel 4 Boek 19, 10
Menyanthes trifoliata   waterdrieblad Bocksboonen, Claveren (Water) Deel 4 Boek 19, 25
Milium effusum ? bosgierstgras Gras (Vierde Beemdt, oft Hirs oft Saedt) Deel 4 Boek 19, 3
Nymphaea lotus   Egyptische lotusbloem Lotus van Egypten Deel 4 Boek 19, 16
Oxalis acetosella   Witte klaverzuring Koeckoecksbroodt (Ghemeyn) met witte bloemen Deel 4 Boek 19, 23
Oxalis corniculata   gehoornde klaverzuring Koeckoecksbroodt met geele bloemen Deel 4 Boek 19, 23
Parnassia palustris   Parnassia Gras van Parnaso Deel 4 Boek 19, 6
Phleum pratense subsp. pratense   timoteegras Gras (Sevenste Beemdt oft Lischdodde) Deel 4 Boek 19, 3
Poa pratensis   veldbeemdgras Gras (Eerst oft Ghemeyn Beemdt) Deel 4 Boek 19, 3
Poa trivialis   ruw beemdgras Gras (Tweede oft Kleyn Beemdt) Deel 4 Boek 19, 3
Stellaria holostea   Grote muur Gras (Ooghentroost) Deel 4 Boek 19, 4
Trifolium arvense   Hazenpootje Hasenpootkens (Cleyne oft Ghemeyne), Hasenpootkens (Geele) Deel 4 Boek 19, 22
Trifolium fragiferum   aardbeiklaver Claveren met bezien Deel 4 Boek 19, 21
Trifolium incarnatum   inkarnaatklaver Hasenpootkens (Groote Peersche) Deel 4 Boek 19, 22
Trifolium pratense   Rode klaver Claveren (Beemdt oft Ghemeyne) Deel 4 Boek 19, 7
Trifolium rubens   purperen klaver Hasenpootkens (Andere Groote Peersche) Deel 4 Boek 19, 22
Trigonella caerulea   Zevengetijdenklaver Sevenghetijdencruydt Deel 4 Boek 19, 14
Trigonella corniculata     Claveren (Tweede Ghehorende) Deel 4 Boek 19, 17

^Naar het begin van deze pagina