Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 4 boek 19 capitel 2, bladzijde 888-890   Zie volgende pagina »

Van Hemels-dauw-gras 

1  

Digitaria sanguinalis - harig vingergras

  • 1644 Vlaams: Gras (Eerste Hemelsdauw-)
  • 1616 Latijn: Gramen Mannae primum [559]

Overzicht Digitaria sanguinalis op deze site

Alle foto's van Digitaria sanguinalis op internet

Digitaria sanguinalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Digitaria sanguinalis in Plantago PlantIndex

2  

Echinochloa crus-galli - hanenpoot

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Gras (Tweede Hemelsdauw-), Panickkoren (Wildt)
  • 1616 Latijn: Gramen Mannae alterum [559]

Overzicht Echinochloa crus-galli op deze site

Alle foto's van Echinochloa crus-galli op internet

Echinochloa crus-galli bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Echinochloa crus-galli in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina