Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 4 boek 19 capitel 3, bladzijde 890-895   Zie volgende pagina »

Van andere gheslachten van Gras 

1  

Poa pratensis - veldbeemdgras

 • 1644 Vlaams: Gras (Eerst oft Ghemeyn Beemdt-)
 • 1616 Latijn: Gramen pratense primum [560]

Overzicht Poa pratensis op deze site

Alle foto's van Poa pratensis op internet

Poa pratensis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Poa pratensis in Plantago PlantIndex

2  

Poa trivialis - ruw beemdgras

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Gras (Tweede oft Kleyn Beemdt-)
 • 1616 Latijn: Gramen pratense secundum [560]

Overzicht Poa trivialis op deze site

Alle foto's van Poa trivialis op internet

Poa trivialis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Poa trivialis in Plantago PlantIndex

3  

Apera spica-venti - grote windhalm

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Ackerwindthalme, Gras (Derde Beemdt-)
 • 1616 Latijn: Gramen pratense tertium [561]

Overzicht Apera spica-venti op deze site

Alle foto's van Apera spica-venti op internet

Apera spica-venti bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Apera spica-venti in Plantago PlantIndex

4  

Milium effusum - bosgierstgras

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Gras (Vierde Beemdt-, oft Hirs- oft Saedt-)
 • 1616 Latijn: Gramen pratense quartum [561]

Overzicht Milium effusum op deze site

Alle foto's van Milium effusum op internet

Milium effusum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Milium effusum in Plantago PlantIndex

5  

 

 • 1644 Vlaams: Gras (Vijfde Beemdt-, oft Pip- oft Sorghsaedt-)
 • 1616 Latijn: Gramen pratense quintum [561]
6  

Eragrostis minor - klein liefdegras

 • 1644 Vlaams: Gras (Seste Beemdt-)
 • 1616 Latijn: Gramen pratense sextum [561]

Overzicht Eragrostis minor op deze site

Alle foto's van Eragrostis minor op internet

Eragrostis minor bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Eragrostis minor in Plantago PlantIndex

7  

Phleum pratense subsp. pratense - timoteegras

 • 1644 Vlaams: Gras (Sevenste Beemdt- oft Lischdodde-)
 • 1616 Latijn: Gramen pratense septimum [562]

Overzicht Phleum pratense subsp. pratense op deze site

Alle foto's van Phleum pratense subsp. pratense op internet

Phleum pratense subsp. pratense bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Phleum pratense subsp. pratense in Plantago PlantIndex

8  

Eriophorum angustifolium - veenpluis

 • 1644 Vlaams: Gras (Matten- oft Wolle-)
 • 1616 Latijn: Gramen eriophoron [562]

Overzicht Eriophorum angustifolium op deze site

Alle foto's van Eriophorum angustifolium op internet

Eriophorum angustifolium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Eriophorum angustifolium in Plantago PlantIndex

9  

 

 • 1644 Vlaams: Biesegrasken, Bies(en)gras
 • 1616 Latijn: (Gramen iunceum) [562]

^Naar het begin van deze pagina