Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«   Cruydt-Boeck 1644 Deel 4 boek 19 capitel 8, bladzijde 899-900   Zie volgende pagina »

Van Groote oft Sterck-rieckende Klaveren 

1  

Medicago polymorpha - ruige rupsklaver

  • ???? 1644 Vlaams: Klaveren (Groote)
  • 1616 Latijn: [899]
  • 1554/1557: Anthyllis, Glaux, Medica, Oxytriphyllon, Polygala

Overzicht Medicago polymorpha op deze site

Alle foto's van Medicago polymorpha op internet

Medicago polymorpha bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Medicago polymorpha in Plantago PlantIndex

2  

Bituminaria bituminosa - Pekklaver

  • 1644 Vlaams: Claveren (Groote), Klaveren (Sterckrieckende)
  • 1616 Latijn: Trifolium bituminosum [566]
  • 1554/1557: Claveren (groote), Trefle bitumineus, Trefle puant, Trefle (vray), Trifolium, Trifolium bituminosum, Trifolium foetidum, Trifolium odoratum

Overzicht Bituminaria bituminosa op deze site

Alle foto's van Bituminaria bituminosa op internet

Bituminaria bituminosa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Bituminaria bituminosa in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina