Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 4 boek 19 capitel 10, bladzijde 901-903   Zie volgende pagina »

Van Welrieckende Klaveren oft Melilote 

1  

Melilotus albus - witte honingklaver

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Claveren (Welrieckende) met witte bloemen, Melilote (Witte)
 • 1616 Latijn: Trifolium odoratum alterum sive Melilotus candida [567]
 • 1554/1557: Melilot blanc, Melilot à fleurs blanches

Overzicht Melilotus albus op deze site

Alle foto's van Melilotus albus op internet

Melilotus albus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Melilotus albus in Plantago PlantIndex

2  

Melilotus altissimus - Goudgele honingklaver

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Claveren (Welrieckende) met geele bloemen, Melilote (Geele oft Ghemeyne)
 • 1616 Latijn: Trifolium odoratum sive Melilotus lutea [567]
 • 1554/1557: Melilot vulgaire, Melilotus, Melilotus Germanica, Mellilote (Duytsche), Mellilote (ghemeyne), Saxifraga lutea, Saxifrage iaulne, Steinklee (grosse)

Overzicht Melilotus altissimus op deze site

Alle foto's van Melilotus altissimus op internet

Melilotus altissimus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Melilotus altissimus in Plantago PlantIndex

3  

 

 • 1644 Vlaams: Melilote (Vremde) met peersche bloemen
 • 1616 Latijn: Melilotus peregrina flore purpureo inodorata [567]
4  

 

 • 1644 Vlaams: Melilote (Geele) met lange hauwkens
 • 1616 Latijn: Melilotus Cilicia [567]
5  

 

 • 1644 Vlaams: Melilote met onghekertelde bladeren
 • 1616 Latijn: Melilotus lutea foliis non crenatis [567]
6  

Melilotus officinalis - Citroengele honingklaver

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Melilote (Roomsche)
 • 1616 Latijn: (Melilotus Romana)
 • 1554/1557: Melilot d'Italie, Melilot (vray), Melilotus, Melilotus Italica, Mellilote (Italiaensche), Mellilote (Roomsche), Sertula Campana

Overzicht Melilotus officinalis op deze site

Alle foto's van Melilotus officinalis op internet

Melilotus officinalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Melilotus officinalis in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina