Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 4 boek 19 capitel 17, bladzijde 910-912   Zie volgende pagina »

Van Ghehorende Claveren 

1  

Lotus corniculatus - Gewone rolklaver

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Claveren (Eerste Ghehorende), Claveren (Steen-), Vitsen (Vogels-)
  • 1616 Latijn: Trifolium corniculatum primum [573] Latijn:
  • 1554/1557: Claveren (wilde), Edelsteenklee, Klee (wilden), Lotus sylvestris, Melilotus Germanica, Melilotus sylvestris, Steenclaveren, Steenclaveren (geel), Steenklee, Trefle sauvage iaulne, Unser frauwen Schuchlin, Vogels vitsen, Vogels Wicken

Overzicht Lotus corniculatus op deze site

Alle foto's van Lotus corniculatus op internet

Lotus corniculatus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

in Plantago PlantIndex

2  

Trigonella corniculata

  • 1644 Vlaams: Claveren (Tweede Ghehorende)
  • 1616 Latijn: Trifolium corniculatum alterum [574]

Overzicht Trigonella corniculata op deze site

Alle foto's van Trigonella corniculata op internet

Trigonella corniculata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Trigonella corniculata in Plantago PlantIndex

3  

 

  • 1644 Vlaams: Claveren (Derde Ghehorende)
  • 1616 Latijn: Trifolium corniculatum tertium [574]

^Naar het begin van deze pagina