Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 4 boek 19 capitel 22, bladzijde 916-918   Zie volgende pagina »

Van Hasen-pootkens oft Lagopus 

1  

Trifolium arvense - Hazenpootje

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Hasenpootkens (Cleyne oft Ghemeyne), Hasenpootkens (Geele)
  • 1616 Latijn: Lagopus [577]
  • 1554/1557: Cuminum leporis, Hasenfusz, Hasenpootkens, Hasenvoetkens, Katzenklee, Katzle, Lagopus, Pes leporis, Pied de lievre, Trefle bas, Trifolium humile

Overzicht Trifolium arvense op deze site

Alle foto's van Trifolium arvense op internet

Trifolium arvense bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Trifolium arvense in Plantago PlantIndex

2  

Trifolium incarnatum - inkarnaatklaver

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Hasenpootkens (Groote Peersche)
  • 1616 Latijn: Lagopus maior folio Trifolii [577]

Overzicht Trifolium incarnatum op deze site

Alle foto's van Trifolium incarnatum op internet

Trifolium incarnatum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Trifolium incarnatum in Plantago PlantIndex

3  

Trifolium rubens - purperen klaver

  • 1644 Vlaams: Hasenpootkens (Andere Groote Peersche)
  • 1616 Latijn: Lagopus maior alter [578]

Overzicht Trifolium rubens op deze site

Alle foto's van Trifolium rubens op internet

Trifolium rubens bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Trifolium rubens in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina