Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 4 boek 19 capitel 23, bladzijde 918-919   Zie volgende pagina »

Van Koeckoecks-broodt 

1  

Oxalis acetosella - Witte klaverzuring

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Koeckoecksbroodt (Ghemeyn) met witte bloemen
  • 1616 Latijn: Trifolium acetosum (albo flore) [578]
  • 1554/1557: Alleluya, Buchampffer, Buchbrot, Buchklee, Coeckcoecksbroot, Gauchgauchklee, Gauchklee, Guckgauchklee, Oxys, Pain de cocu, Panis cuculi, Saurerklee, Trifolium acetosum

Overzicht Oxalis acetosella op deze site

Alle foto's van Oxalis acetosella op internet

Oxalis acetosella bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Oxalis acetosella in Plantago PlantIndex

2  

Oxalis corniculata - gehoornde klaverzuring

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Koeckoecksbroodt met geele bloemen
  • 1616 Latijn: Oxys sive Trifolium acetosum flore luteo [579]

Overzicht Oxalis corniculata op deze site

Alle foto's van Oxalis corniculata op internet

Oxalis corniculata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Oxalis corniculata in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina