Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 4 boek 19 capitel 24, bladzijde 919-920   Zie volgende pagina »

Van Edel Lever-cruydt 

1  

Hepatica nobilis - Leverbloempje

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Levercruydt (Edel oft Gulden)
  • 1616 Latijn: Trifolium aureum [579]
  • 1554/1557: Guldenklee, Hepatica, Hepatique, Herba Trinitatis, Leberkraut, Leberkraut (edel), Levercruyt (edel)

Overzicht Hepatica nobilis op deze site

Alle foto's van Hepatica nobilis op internet

Hepatica nobilis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Hepatica nobilis in Plantago PlantIndex

2  

 

  • 1644 Vlaams: Levercruydt (Edel) met dobbel (blauwe) bloemen
  • 1616 Latijn: (Hepatica trifolia caerulea polyanthos)

^Naar het begin van deze pagina