Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 4 boek 20 capitel 3, bladzijde 924-925   Zie volgende pagina »

Van Vorschen-beet oft Kleyne Plompen 

1  

Hydrocharis morsus-ranae - Kikkerbeet

  • 1644 Vlaams: Plompen (Kleyne), Vorschenbeet
  • 1616 Latijn: Ranae morsus [583]
  • 1554/1557: Epimedium, Mors de grenoille, Morsus ranae

Overzicht Hydrocharis morsus-ranae op deze site

Alle foto's van Hydrocharis morsus-ranae op internet

Hydrocharis morsus-ranae bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Hydrocharis morsus-ranae in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina